MLAĐI UČENICI U UČIONICAMA, STARIJI I U ŠKOLI I ONLAJN

U~čenici od prvog do č~etvrtog razre­da }će nas­tavu poha|đati u uč~ionicama, gde }će mak­si­mal­no mo}ći da ih bude 15, odluč~io je Krizni š{tab. Imać}e najvi{še č~etiri ~časa koji }će biti skrać}eni do 30 min­u­ta. Nas­ta­va ć}e se sprovodi­ti uz po{štovanje svih mera za{tite radi spre~avanja {iren­ja virusa korona.