FUDBALERKE JEDINSTVA U PRVOM KOLU PROTIV SPARTAKA

Ovog viken­da po~inje prven­st­vo Prve lige Srbi­je za ‘ene. Fud­balerke Jedin­st­va u prvom kolu, gos­tu­ju ekipi Spar­ta­ka u Subotici.