U PRIHVATILIŠTU TRENUTNO ZBRINUTO OKO 140 PASA

Posled­njih god­i­na, Piro}anci rado udoml­java­ju napu{tene pse. Oni koji ‘ele, mogu da udome psa iz prihvatili{ta u Pirotu.