GRAĐEVINSKA SEZONA U PUNOM JEKU

U toku su radovi na asfalti­ran­ju i ure|enju uli­ca u gradu i seli­ma. Postavl­ja­ju se tro­toari u uli­ca­ma u gradu, a radi se i na ure|enju pros­to­ra izme|u zgra­da u naselju Senjak.