I ROMI IZ PIROTA DEO POKRETA OPRE ROMA

Pokret Opre Roma osno­van je pro{le godine u Srbi­ji. Ima 11 lokalnih tim­o­va. Jedan od njih je i tim u Pirotu.