GRAD ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA IZDVAJA 15 MILIONA DINARA

Novi konkurs za sufi­nan­sir­an­je rado­va na ure|enju fasa­da zgra­da raspisan je 31. jula. Konkurs je otvoren do 15. avgusta.