KAZNE ZA NEPROPISNO ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA

Za odla­gan­je gra|evinskog otpa­da, Grad­s­ka upra­va je 2010. godine odredi­la i ure­di­la lokaci­ju Drvarnik u Pris­jan­skom naselju. stra‘ivali smo da li Piro}anci po{tuju odluku o odla­gan­ju ra|evinskog otpa­da na ovu lokaciju.