U SRBIJI JOŠ 287 OSOBA ZARAŽENO VIRUSOM KORONA

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr”|en kod jo{ 287 od 9.590 testi­ranih gra|ana.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 7 osoba. 

U Srbi­ji je hos­pi­tal­i­zo­vano 3.430 osoba. 

Na res­pi­ra­tori­ma su 143 pacijenta. 

Od po~etka epi­demi­je od posled­i­ca virusa u Srbi­ji je pre­minu­lo 605 oso­ba. Virus je do sada potvr|en kod 26.738 od 703.246 testi­ranih gra|ana.