FUDBALERI JEDINSTVA U DOBROJ FORMI

U tren­ing utak­mi­ci Jedin­st­vo je u Piro­tu pobe­di­lo ekipu Rajko Miti} iz Bele Palanke sa 3:1, na polu­vre­menu 0:1.

U duelu dva zona{a gosti su poveli golom \uri}a u 36. minutu. 

U nas­tavku je do izra‘aja do{la bol­ja fizi~ka pripreml­jenost, pa su Novo­ma­l­ci sa 2 gola Kovač~a i jednog.