ZNAČAJNI PROJEKTI VODOVODA

U JP Vodovod i kanal­iz­caci­ja trude se da me{tani pirot­skih sela ima­ju pribli‘no isti tret­man kao i gra|ani Piro­ta.