SLOBODNA ZONA PIROT SPONA ZA POVEZIVANJE SVETSKIH SLOBODNIH ZONA I DRŽAVE

Slo­bod­na Zona Pirot, stvara povoljni poslovni ambi­jent, radi na privla~enju doma}ih i stranih investi­to­ra i pru‘a kvalitetne usluge svo­jim koris­nici­ma. O radu Slo­bodne Zone, za TV Pirot gov­ori direk­tor Vladimir Ili}.