”PRVOMAJSKI CVET” RADIĆE I TOKOM AVGUSTA

U avgus­tu }e u Piro­tu radi­ti vrti} „Prvo­ma­js­ki cvet„ obave{tavaju iz PU ”^ika Jova Zmaj„. Apelu­ju na roditel­je da i dal­je pri­likom dovo|enja i odvo|enja dece iz vrti}a nose maske i po{tuju ras­to­jan­je od 2 metra. Uko­liko neko iz porodice ima simp­tome virusa neophod­no je da odmah obaveste vaspita~a.