REKONSTRUKCIJA TROTOARA U ULICI LAVA TOLSTOJA

U toku su radovi na rekon­struk­ci­ji tro­toara u uli­ci Lava Tolstoja.Vrednost inves­ti­ci­je je 4,2 mil­iona dinara, a posao je pov­eren preduze}u „Kubik trans„ iz Pirota.