KONSTITUTIVNA SEDNICA GRADSKE SKUPŠTINE 20. AVGUSTA

Posle odr‘anih lokalnih izb­o­ra, na redu je odr‘avanje kon­sti­tu­tivne sed­nice. Naredne nedel­je, konkret­ni­je }e se raz­go­varati o tome ko }e biti part­neri SNS‑u koji je pobed­nik lokalnih izb­o­ra, ka‘e gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.