U SRBIJI JOŠ 352 OSOBE ZARAŽENE VIRUSOM KORONA

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr|en kod jo{ 352 od 10.310 testi­ranih osoba. 

Od posled­i­ca virusa pre­minu­lo je 9 pacijenata. 

Hos­pi­tal­i­zo­vana su 4.722 pacijenta. 

Na res­pi­ra­tori­ma je 198 osoba. 

Od po~etka epi­demi­je Kovid19 od posled­i­ca infek­ci­je u Srbi­ji je pre­minu­la 491 osoba. 

Virus je do sada potvr|en kod 21.605 od testi­ranih 568.780 gra|ana.