POBEDA BELIH U PRVOJ TRENING UTAKMICI

U prvoj tren­ing utak­mi­ci u sklopu priprema za nared­nu sezonu Radni~ki je u Piro­tu savladao ni{ki Sin|eli} sa 1 : 0.