NASTAVAK RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJA MUZEJA U AVGUSTU

Zbog epi­demi­je korona virusa privre­me­nio je bila obus­tavl­je­na real­izaci­ja pro­jek­ta druge faze ure|enja novih pros­tori­ja Muze­ja Poni{avlja.