PRIPREME ŽFK JEDINSTVO ZA DEBITANTSKU SEZONU U PRVOJ LIGI

Ve} dese­tak dana fud­balerke pirot­skog Jedin­st­va priprema­ju se za deb­i­tantsku sezonu u Prvoj ligi Srbi­je. Zbog epi­demi­je virusa korona rade u specifi~nim uslovi­ma.