UPIS ĐAKA U SREDNJE ŠKOLE OVE GODINE I ELEKTRONSKIM PUTEM

U piroskoj Gim­naz­i­ji su zado­voljni intereso­van­jem u~enika za upis u ovu {kolu. Kako isti~e direk­tor Bratislav Krsti}, u~enici koji su upisali Gim­naz­i­ju, na pri­jem­nom ispitu su imali vi{e od 90 poe­na.