TEHNIČKA ŠKOLA U PIROTU UPISUJE 177 UČENIKA, POPUNJENA SVA MESTA

U toku je upis u~enika u sred­nje {kole.

U~enici se mogu upisati i sutra u vre­menu od 8 do 15 sati.