ŽFK JEDINSTVO POČEO PRIPREME ZA PRVU LIGU

@FK Jedin­st­vo je po~eo pripreme za nared­nu sezonu. Klub }e se takmi~iti u Prvoj ligi Srbi­je.