MLADI KOŠARKAŠI IZ FRANCUSKE TRENIRAJU U PIROTU

Mla­di ko{arka{i iz Fran­cuske ve} tri nedel­je treni­ra­ju u Hali „Kej„ u Piro­tu. Treninge vodi tren­er KK Pirot Marko Spasi}.