RADNIČKI POČEO PRIPREME ZA NOVU SEZONU

Takmi~enje u Prvoj ligi Srbi­je FK Radni~ki zavr{io je na 6. mes­tu. U me”|uvremenu je imen­o­vana nova upra­va klu­ba. Tren­er osta­je isti.