NARODNA KUHINJA RADIĆE I TOKOM LETA

Crveni krst Pirot je radio i tokom vanrednog stan­ja. Nar­o­d­na kuhin­ja nije presta­jala sa radom i radi}e tokom cel­og leta.