ZAVRŠEN UPIS U VRTIĆE, NA LISTI ČEKANJA OKO 60 MALIŠANA

Pred{kolska ustano­va ^ika Jova Zmaj radi i tokom leta. Zavr{en je upis mali{ana za nared­nu rad­nu god­inu. Kona~na lista priml­jene dece u PU ^ika Jova Zmaj za nared­nu rad­nu god­inu bi}e istaknu­ta u vrti}u Zmaj od 6. do 10. jula.