PONAVLJANJE IZBORA I U PIROTU NA JEDNOM BIRAČKOM MESTU

Republi~ka izbor­na komisi­ja odlu‘ila je da i u Piro­tu na jed­nom biora~kom mes­tu budu ponovl­jeni par­la­men­tarni izbori.