NOVO RUKOVODSTVO PIROTSKE SLOBODNE ZONE

Slo­bod­na zona Pirot dobi­la je novog direk­to­ra. Ovu funkci­ju u nared­nom peri­o­du obavlja}e Vladimir Ili}.