RAD HITNE POMOĆI U VREME PANDEMIJE

Slu‘ba hitne med­i­cinske pomo}i i dal­je radi u izmen­jen­im uslovi­ma zbog epi­demi­je virusa korona.