OBILNE PADAVINE NE POGODUJU ŽITARICAMA

Obilne padavine ovih dana nisu saveznik ratari­ma. Bli‘i se ‘etva pa su strn­im ‘iti­ma sada potreb­ne visoke tem­per­a­ture sa mno­go sun~anih dana.