KOVID AMBULANTA RADI OD 7 DO 20 SATI

Ambu­lan­ta u Tijabari, koja je Kovid ambu­lan­ta u Piro­tu, od danas radi od 7 do 20 sati, obave{tavaju iz Doma zdravl­ja Pirot. 

Rad­no vreme ambu­lante produ‘eno je u skladu sa instruk­ci­ja­ma Min­istarst­va zdravl­ja za rad Kovid ambu­lan­ti u Srbi­ji.