PORAZ RADNIČKOG, BELI ŠESTI NA KRAJU PRVENSTVA

U posled­njem kolu Prve lige Srbi­je pirot­s­ki Radni~ki je na gos­to­van­ju u Ba~koj Palan­ci pora‘en od OFK Ba~ke rezul­tatom 3 „: 0. Radni~ki je tako prven­st­vo zavr{io na {estom mes­tu sa 43 osvo­je­na boda.