JO[ 96 NOVOOBOLELIH OD VIRUSA KORONA U SRBIJI

U poslednja 24 sata u Srbi­ji je virus korona potvr|en kod jo{ 96, od 5.438 testi­ranih oso­ba. Trenut­no je 731 akti­van slu~aj. Na res­pi­ra­toru je 19 oso­ba. U posled­n­ja 24 sata od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la je jed­na oso­ba. Do sada su u Srbi­ji od posled­i­ca kovid infek­ci­ja pre­minule 262 osobe. Od po~etka epi­demi­je virus je potvr|en kod 12.990 oso­ba u Srbi­ji, od 345.260 testi­ranih gra|ana.