PARLAMENTARNI, POKRAJINSKI I LOKALNI IZBORI U NEDELJU

U Srbi­ji se u nedelju, 21. juna odr‘avaju par­la­men­tarni, pokra­jin­s­ki i lokalni izbori. U pono} je po~ela izbor­na ti{ina, {to zna~i da nema strana~kih skupo­va, obra}anja i pro­mo­ci­ja politi~kih pro­gra­ma. Izbor­na ti{ina tra­je do zat­varan­ja bira~kih mes­ta u nedelju u 20 sati. Bira~ka mes­ta u Srbi­ji bi}e otvore­na u 7 sati. U Piro­tu pra­vo glasa ima 47.312 stanovnika.