BELI GOSTUJU U BAČKOJ PALANCI

Sutra su na pro­gra­mu sus­reti posled­njeg 30. kola Prve lige Srbi­je. Fud­ba­leri pirot­skog Radni~kog gos­tu­ju u Ba~koj Palan­ci gde se sas­ta­ju sa ekipom OFK Ba~ka. Sus­ret po~inje u 17:30.