GRADONAČELNIK PIROTA SA SARADNICIMA OBIŠAO RADOVE NA SOPOTSKOJ PETLJI

U toku je izgrad­n­ja Sopotske petl­je. Radove je obi{ao gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa saradnicima.