PUPS: POBOLJŠANJE POLOŽAJA PENZIONERA

Par­ti­ja ujed­in­jenih pen­zion­era ima jasne cil­jeve i smer­nice u bor­bi za bolji polo‘aj pen­zion­era u Srbiji.