PODELA DIPLOMA BUDUĆIM VASPITAČIMA

U Akademi­jni tehni~ko-vaspita~kih studi­ja Ni{, odsek u Piro­tu danas su podel­jen­je diplome svr{enim stu­den­ti­ma ove visoko{kolske ustanove.