PRIVREMENO ZATVARANJE PRIHVATNOG CENTRA 4. KILOMETAR

Pri­h­vat­ni cen­tar za migrante na 4.kilometru privre­meno }e biti zatvoren, potvrdili su Tele­viz­iji Pirot u Kome­sar­i­jatu za izbeglice i migracije.