NOVI EEG APARAT I DVE INFUZIONE PUMPE U PIROTSKOJ BOLNICI

Op{ta bol­ni­ca Pirot nas­tavl­ja sa nabavkom nove opreme. Nabavl­jen je novi EEG aparat kojim }e biti unapre|en rad Slu‘be neurologije.