PIROTSKI OKRUG DOBIJA ZDRAVSTVENOG REPUBLIČKOG INSPEKTORA

Nor­mal­i­zo­van je rad republi~Kih inspekci­jskih slu‘bi u okrugu. O~ekuje se da posle 3 godine, Pirot­s­ki okrug dobi­je zdravstvenog inspektora.