SRPSKI POKRET DVERI I PIROTSKA NOVA SNAGA BOJKOTUJU IZBORE

Predstoje}e par­la­men­tarne i lokalne izbore bojkotova}e Savez za Srbi­ju. Tim povodom kon­fer­en­ci­ju su danas odr‘ali Srp­s­ki pokret Dveri i Pirot­s­ka nova snaga.