KABEL-RADNIČKI 0 : 0

Der­bi sus­ret 28. kola Prve lige Srbi­je Kabel ‑Radni~ki koji je u sub­o­tu odi­gran u Novom Sadu nije oprav­dao o~ekivanja, zavr{en je bez pobed­ni­ka 0 : 0.