GO SRS PREDAO LISTU ZA LOKALNE IZBORE U PIROTU

Grad­s­ki odbor Srpske radikalne stranke sino} je Grad­skoj izbor­noj komisi­ji predao lis­tu odborni~kih kanida­ta za predstoje}e lokalne izbore u Pirotu.