GG SRPSKA DESNICA PREDALA LISTU GIK‑U

GG ”Srp­s­ka desni­ca — Ninoslav ]iri}- Pirot mo‘e bol­je”, sino} je grad­skoj izbor­noj komisi­ji predala svo­ju odborni~ku lis­tu za predstoje}e lokalne izbore.