NORMALIZOVAN GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ

Grad­s­ki i pri­grad­s­ki saobra}aj u Piro­tu pono­vo funkcioni{e, ali uz po{tovanje svih preporu~enih mera. Usko­ro se o~ekuje ten­der za izbor jednog pre­vozni­ka kroz javno pri­vat­no partnerstvo.