”NAJBOLJE ZA PIROT” O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

Tema dana{nje kon­fer­en­ci­je za nov­inare GG Najbol­je za Pirot bila je rod­na ravnopravnost.