U TOKU IZGRADNJA SOPOTSKE PETLJE

U toku su radovi na izgrad­nji petl­je ”Sopot”. Investi­tor su Kori­dori Srbi­je, a izvođač rado­va kom­pani­ja Inte­gral Inženjering.