VASIĆ: U PIROTU SE REALIZUJU BROJNI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI, BEZ MHE U PROSTORNOM PLANU, NISU PREKIDANA SOCIJALNA DAVANJA

Koman­dant [taba za vanredne situaci­je i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} rad [taba za vanredne situaci­je ocen­ju­je poz­i­tivn­im. O infra­struk­turn­im pro­jek­ti­ma, pros­tornom planu gra­da i sportu u na{em gradu, za TV Pirot gov­ori gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.