REMONT POSTROJENJA U GRADSKOJ TOPLANI

Pauzu izme|u dve gre­jne sezone u Grad­skoj toplani Pirot koriste za redovni remont postro­jen­ja. Pre­ma re~ima direk­to­ra Bratisla­va ]iri}a, prva faza u kojoj je obuhva}ena kon­tro­la postro­jen­ja u Ener­gani „Sen­jak„ je pri kra­ju.