PIROTSKI RUKOMET NA PREKRETNICI

Na sutra{njoj sed­ni­ci Upravnog odb­o­ra Rukometnog saveza Srbi­je odlu~iva}e se o novoj takmi~arskoj sezoni i bara‘ima. Omladin­s­ki rukomet­ni klub Pirot kan­di­dovao se za plas­man u vi{i rang. @enski rukomet­ni klub Pirot odus­tao je od bara‘a za plas­man u Super B ligu.